Alimenty | Obowiązek Alimentacyjny

Alimenty nakładane są na jednego członka rodziny, żeby zapewnić środki utrzymania pozostałym członkom rodziny, którzy nie potrafią zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. W sytuacji takiej mogą znaleźć się dzieci jak i żona lub mąż.

Alimenty

Alimenty zazwyczaj dotyczą niesamodzielnego dziecka i na tym tle powstają najczęściej spory. Dużo rzadszym przypadkiem jest sytuacja, kiedy sąd musi decydować o alimentach na osobę dorosłą, która znajduje się w niedostatku w związku z rozwodem. Niedostatek jest dość trudny do zdefiniowania, bo zależny od wielu czynników. Jeżeli masz problem z obowiązkiem alimentacyjnym, myślisz o podwyższeniu lub obniżeniu alimentów na dziecko lub alimentów na osobę dorosłą, skontaktuj się z nami.
Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko

Jeżeli małżonkowie posiadają niesamodzielne dzieci, sąd podczas rozprawy rozwodowej będzie musiał ustalić wysokość alimentów. Sytuacja taka ma miejsce najczęściej, gdy dziecko lub dzieci zostają przy jednym z rodziców, wówczas drugi z rodziców zostaje obciążony obowiązkiem alimentacyjnym na rzecz dzieci. Zdarzają się sytuacje, gdy rodzice decydują się na opiekę naprzemienną i każde z nich bierze czynny udział w utrzymaniu i wychowaniu dzieci. W takich sytuacjach obowiązek alimentacyjny może nie zaistnieć.

Alimenty na żonę lub alimenty na męża

W takich sytuacjach pojawia się pojęcie "niedostatku". Sąd rozważy przyznanie alimentów w sytuacji, gdy strona, która się ich domaga nie została uznana za wyłącznie winną, lub strona od której alimenty mają być zasądzone jest uznana za wyłącznie winną. Oczywiście sąd bierze w takiej sytuacji pod uwagę pogorszenie się sytuacji materialnej i ocenia "poziom niedostatku". Nie ma tutaj uniwersalnej odpowiedzi w jakiej sytuacji sąd zdecyduje się zasądzić alimenty na żonę lub zasądzić alimenty na męża. Najlepiej skonsultować swoją sprawę z dobrym adwokatem rozwodowym, który oceni czy sytuacja, w której znalazła się jedna ze stron, może pociągać za sobą możliwość przyznania alimentów.

Jakie wysokie są alimenty

Alimenty na dziecko nie mają określonej wysokości, są one zależne od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od możliwości zarobkowych strony zobowiązanej do ich płacenia. Ważne podkreślenia jest, że nie chodzi tutaj o zarobki, ale o możliwości zarobkowe. Jeżeli osoba zobowiązana jest bezrobotna, nie podejmuje pracy mimo możliwości jej podjęcia, sąd i tak może zasądzić alimenty w oparciu o możliwości zarobkowe strony zobowiązanej. Jeżeli strona zobowiązana pracuje, wykazuje dochody, lub aktywnie poszukuje pracy i jej zła sytuacja jest tymczasowa, sąd weźmie to pod uwagę i uwzględni dochody lub potencjalne dochody oceniając możliwości ojca lub matki. Sąd nie zostawi strony zobowiązanej bez niczego, weźmie pod uwagę to, że strona zobowiązana musi np. wynajmować mieszkanie, dojeżdżać dalej do pracy itp. Sąd sprawdzi też na ile przestawione potrzeby dziecka są usprawiedliwione i nie są celowo wyolbrzymione pod prowadzone postępowanie alimentacyjne.

Jak długo trzeba płacić alimenty

W skrócie można napisać, że obowiązek alimentacyjny wygasa, gdy ustaną okoliczności, które spowodowały jego powstanie. W określonych okolicznościach można uchylić się od płacenia alimentów na pełnoletnie dziecko, nie ma takiej możliwości w przypadku dziecka nieletniego. Jeżeli alimenty dotyczą rozwiedzionego współmałżonka lub współmałżonki, obowiązek ten ustaje, gdy strona ponownie wejdzie w związek małżeński. W sytuacji, gdy strona zobowiązana nie została uznana wyłącznie winną rozpadu pożycia małżeńskiego, obowiązek wygasa po 5 latach, chyba że sąd uzna inaczej.

Obserwuj nas | Adwokat Rozwodowy | Adwokat Rozwód Poznań

Szukaj