Szukaj

Intercyza

Co to jest intercyza? Po co zawierać ten rodzaj umowy? Czy intercyza się opłaca? Co można stracić lub zyskać dzięki intercyzie?

Co to jest intercyza?

Intercyza to umowa o rozdzielności majątkowej, która może zostać zawarta między narzeczonymi jeszcze przed ślubem. Często zdarza się, że ze względów ekonomicznych przyszli lub obecni małżonkowie decydują się na intercyzę. Ma to swoje plusy w określonych okolicznościach, ale może nieść za sobą smutne konsekwencje w przypadku rozpadu małżeństwa, w którym jedna ze stron np. nie pracowała, bo zajmowała się dziećmi i domem. Jeżeli myślisz o intercyziezadzwoń do nas.
Intercyza Rozdzielność Majątkowa

Rozdzielność majątkowa małżeńska

Intercyza między małżonkami lub parą planującą ślub jest zawierana w formie aktu notarialnego. Każda ze stron zachowuje swój majątek sprzed zawarcia umowy oraz po jej zawarciu i sama nim zarządza. Możemy napisać duże uproszczenie, że podpisanie rozdzielności majątkowej sprawi, że po ślubie nic się nie zmieni pod względem posiadanego majątku w odniesieniu do tego kto jest jego właścicielem. Każda ze stron ma swój majątek, pomnaża go lub nie i nim zarządza w sposób, który uzna za słuszny. Małżonkowie nadal mogą nabywać przedmioty na współwłasność, regulują to stosowne przepisy kodeksu cywilnego. Należy pamiętać, że rozdzielność majątkowa nie działa wstecz i nie chroni małżonków, którzy ukryją ten fakt zaciągając zobowiązanie u strony trzeciej. Jeżeli wierzyciel nie wiedział o rozdzielności majątkowej małżonków, przyjmuje się, że istniała między nimi wspólnota majątkowa.

Kto może mieć rozdzielność majątkową

Intercyza jest dostępna dla małżeństw i osób planujących wejście w w związek małżeński. Przyjmuje się, że intercyza opłaca się, gdy oboje małżonkowie zarabiają mniej więcej tyle samo i mają podobny majątek, nie jest to jednak regułą. Czasami strona mająca większy majątek podejmuje bardzo duże ryzyko biznesowe i z dnia na dzień jej majątek może się drastycznie skurczyć. Intercyza jest rozwiązaniem, którego opłacalność zależy od danego przypadku, więc powinna być za każdym razem indywidualnie rozpatrywana.

Intercyza z wyrównaniem dorobków

Intercyza z wyrównaniem dorobków nie różni się od "zwykłej" intercyzy, do momentu rozwiązania umowy o rozdzielności majątkowej. W sytuacji, gdy podczas trwania rozdzielności majątkowej jedna ze stron nie "dorobiła się" w takim samym stopniu jak druga strona. Wówczas strona poszkodowana może wystąpić o wyrównanie dorobku, czyli wystąpić o spłacenie o połowy różnicy w dorobkach. Jeżeli małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia na tej płaszczyźnie, sprawa może trafić na salę sądową w przeciągu 10 lat od chwili ustania rozdzielności majątkowej. Po tym czasie wyrównanie dorobków ulega przedawnieniu.

Ustalenie rozdzielności dorobków przez sąd

Sąd może w uzasadnionych przypadkach dokonać rozdzielności majątkowej małżonków. Musi to jednak nastąpić, z bliżej niezdefiniowanych, "ważnych powodów". Prawodawca miał tu na myśli sytuacje, w których jedno ze współmałżonków np. zaciąga długi, roztrwania majątek itp. Sąd rozpatruje sprawę po złożeniu stosownego pozwu przez stronę zainteresowaną.

Obserwuj nas | Adwokat Rozwodowy | Adwokat Rozwód Poznań