Szukaj

Odpowiedź na pozew rozwodowy

Zgodnie z polskim prawem pozwana lub pozwany ma obowiązek napisania odpowiedzi na pozew. Jeżeli treść pozwu, który został złożony w jakikolwiek sposób nie odpowiada stronie pozwanej, powinna ona ustosunkować się do niego w swojej odpowiedzi. Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy?

Odpowiedź na pozew - wzór

Odpowiedź na pozew rozwodowy może odwrócić bieg sprawy o 180 stopni. Pozew rozwodowy składa powód, strona pozwana przez powoda otrzymuje pozew pocztą i ma przypisany czas na złożenie odpowiedzi. Zazwyczaj są to 2 tygodnie. Polskie prawo definiuje jak powinno wyglądać pismo procesowe, a w Internecie można znaleźć setki wzorów pozwu. Zalecamy jednak omijanie tego typu rozwiązań i skonsultowanie swojego problemu z adwokatem rozwodowym.
Odpowiedź na pozew rozwodowy

Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy

Tak jak każde pismo procesoweodpowiedź na pozew rozwodowy powinna być napisana przy zachowaniu zasad charakterystycznych dla tego typu dokumentów. Małżonkowie bardzo często patrzą na sprawę przez pryzmat własnych doświadczeń i towarzyszących im emocji. W takich okolicznościach niejednokrotnie dokonują ocen sytuacji, które to oceny mogą byś subiektywne i odległe od ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego. Dlatego najlepiej przygotować odpowiedź na pozew, ustosunkowując się do każdego spornego punktu, a następnie skonsultować tekst z prawnikiem, który zredaguje go tak, żeby po pierwsze był czytelny i zrozumiały dla sądu, a po drugie, żeby nie zawierał elementów, które mogą zaszkodzić stronie pozwanej. Samodzielne napisanie odpowiedzi na pozew rozwodowy i brak konsultacji z adwokatem może nieść za sobą katastrofalne skutki, dlatego nie warto na tym oszczędzać i skorzystać z porady prawnej.

Co jest w odpowiedzi na pozew rozwodowy

Odpowiedź na pozew rozwodowy, jak napisano powyżej, musi spełniać pewne wymogi charakterystyczne dla pisma procesowego.  Dla zasady, minimalna zawartość pisma to:
  • Oznaczenie sądu, do którego składana jest odpowiedź na pozew
  • Dane osobowe małżonków i ich pełnomocników
  • Informację, że pismo jest odpowiedzią na pozew rozwodowy
  • Osnowę pisma, czyli krótki opis tego co ono zawiera, wskazanie dowodów i faktów, których te dowody dotyczą
  • Zwięzły opis stanu sprawy, zaznaczyć z czym się zgadza, a której części pozwu zaprzecza oraz ustosunkowanie się do twierdzeń i dowodów zamieszczonych w pozwie
  • Podpis strony pozwanej lub jej pełnomocnika oraz listę załączników
Jak widać, odpowiedź nie różni się strukturą za bardzo od samego pozwu. Kodeks Cywilny określa co powinno zawierać pismo procesowe i zarówno pozew o rozwód  jak i odpowiedź na pozew powinna spełniać te warunki.

Czy trzeba odpowiedzieć na pozew rozwodowy

Zgodnie z polskim prawem, każdy ma obowiązek wystosowania odpowiedzi na pozew. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby od tego obowiązku odstąpić (zaniechać obowiązku), ale najlepiej skonsultować taką decyzję z adwokatem. Zaniechanie obowiązku i brak odpowiedzi będzie niosło za sobą dość poważne konsekwencje. Sąd uzna bowiem, że strona pozwana zgadza się z wszystkimi tezami i dowodami zawartymi w pozwie i nie podważa jego treści. Ponadto sąd może orzec w sprawie na posiedzeniu niejawnym. Nawet prosta odpowiedź na pozew rozwodowy, potwierdzająca treści w nim zawarte (prosty rozwód za porozumieniem stron), pozwoli sądowi przygotować się do rozprawy i zaznajomić ze stanowiskiem stron, dzięki czemu sama rozprawa może trwać nawet kilka minut.

Odpowiedź na pozew - co dalej

Wysłanie odpowiedzi na pozew rozwodowy nie kończy batalii przedprocesowej. Najlepiej będzie jak posłużymy się przykładem. Powód postanawia złożyć pozew o szybki rozwód za porozumieniem stron. Strona pozwana po otrzymaniu pozwu udaje się do adwokata i detektywa, którzy po wysłuchaniu klienta stwierdzają, że można w tej sytuacji wnosić o uznanie powoda za winnego rozpadu małżeństwa. Strona pozwana wysyła odpowiedź na pozew, w którym domaga się uznania powoda za wyłącznie winnego. Odpowiedź trafia do powoda, który po konsultacji z adwokatem, zmienia powództwo i wysyła pismo procesowe wnoszące o uznanie za winną wyłącznie strony pozwanej. Na tym przykładzie widać, że ze sprawy, która mogła zakończyć się w kilka minut, zrodziła się kilkunastomiesięczna lub nawet kilkuletnia sprawa rozwodowa.

Obserwuj nas | Adwokat Rozwodowy | Adwokat Rozwód Poznań