Szukaj

Pożycie małżeńskie

Co to jest pożycie małżeńskie i jak jest definiowane? Czy pożycie małżeńskie to tylko współżycie intymne? Jak na pożycie małżeńskie patrzą sądy i jakie konsekwencje niesie ze sobą zaniechanie pożycia małżeńskiego wyjaśnia poniższy artykuł.

Co to jest pożycie małżeńskie?

Pożycie małżeńskie, zgodnie z orzecznictwem sądu najwyższego, ale też ogólnie przyjętym poglądem, jest więzią między małżonkami, która to więź występuje w trzech sferach. Pożycie małżeńskie możemy podzielić na:
  • Pożycie duchowe, lub pożycie emocjonalne
  • Pożycie fizyczne
  • Pożycie gospodarcze
Pożycie małżeńskie

Pożycie małżeńskie w sferze duchowej

Pożycie małżeńskie w sferze duchowej obejmuje istnienie między małżonkami więzi psychicznej oraz pozytywnych uczuć takich jak miłość, zaufanie i wzajemny szacunek. Chodzi tutaj o więź charakterystyczną dla wspólnoty małżeńskiej. Utrzymywanie dobrego kontaktu i dobrych stosunków, chociażby w związku z posiadaniem wspólnych dzieci, nie świadczy o istnieniu pożycia duchowego. Można śmiało powiedzieć, że pożycie emocjonalne ustaje, gdy co najmniej jedno z małżonków wycofuje się z okazywania pozytywnych uczuć (charakterystycznych dla związku małżeńskiego) drugiej stronie, przestaje darzyć drugą osobę szacunkiem, miłością lub dystansuje się od niej, Czasami taki obrót spraw jest naturalny, ludzie z wiekiem się zmieniają, zmieniają się ich zainteresowania, zaczynają spędzać mniej czasu razem, mniej rozmawiać i ich drogi powoli się rozchodzą. W większości przypadków zmiany te nie mają łagodnego charakteru, pojawiają się kłótnie, brak zrozumienia drugiej strony, nawiązywane są nowe znajomości. Należy podkreślić, że rozkład pożycia w sferze duchowej ma decydujący wpływ na rozkład "całego" pożycia małżeńskiego. Więzi międzyludzkie mają tutaj najistotniejsze znaczenie.

Pożycie małżeńskie w sferze fizycznej

Pożycie w sferze fizycznej odnosi się do więzi intymnych, cielesnych i seksualnych. Ważne podkreślenia jest, że o więzi fizycznej nie można mówić jeżeli stosunki intymne były efektem zastraszenia, jakiegokolwiek rodzaju przymusu lub uzależnienia gospodarczego. Bardzo często pożycie małżeńskie jest błędnie interpretowane tylko jako pożycie intymne, które w pewnym sensie ma drugorzędne znaczenie. Pożycie małżeńskie nie ustaje, wraz z ustaniem pożycia fizycznego, jeżeli stało się to w wyniku choroby, odległości która podzieliła z jakiegoś powodu małżonków, czy z powodu podeszłego wieku.

Pożycie małżeńskie w sferze gosopdarczej

Pożycie w sferze gospodarczej odnosi się w głównej mierze do prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, zamieszkiwania pod jednym dachem, prowadzenia wspólnie działalności gospodarczej itp. Więź gospodarcza nie istnieje jeżeli jeden z małżonków jest w jakimś stopniu uzależniony od drugiego pod tym względem, jeżeli więź jest efektem przymusu ekonomicznego. Podobnie jak w przypadku pożycia fizycznego, ustanie pożycia w sferze gospodarczej nie musi oznaczać jego rozpadu, jeżeli nastąpiło to z przyczyn takich jak zamieszkiwanie osobno ze względu na wykonywaną pracę itp.

Ustanie pożycia małżeńskiego

Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego następuje, gdy pomiędzy małżonkami ustają, niezbędne dla funkcjonowania małżeństwa, więzi małżeńskie. Więź oznacza w tym przypadku dobrowolność w działaniu z obydwóch stron. Nie ma więzi w jakiejkolwiek ze sfer pożycia, gdy występuje presja, przymus, czy zależność ekonomiczna. Istotnym elementem rozpadu pożycia małżeńskiego jest trwałość rozkładu. Sąd będzie dociekał na ile trwały jest rozkład pożycia między małżonkami.

Obserwuj nas | Adwokat Rozwodowy | Adwokat Rozwód Poznań